Lef om te leren!

DELF-JUNIOR examen

Bericht geplaatst op: 27-9-2017Na de Herfstvakantie starten wij weer met de mogelijkheid om je voor te bereiden op een  DELF-JUNIOR examen.(Diplôme d’études en langue française). Dat zijn door het Franse ministerie van Onderwijs erkend diploma’s die wereldwijd geldig zijn.

Het examen is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen uit klas 4 en 5, maar in enkele gevallen is het ook mogelijk voor leerlingen uit andere leerjaren om een DELF-Junior examen te doen. Dit in overleg met JGM.

 

Leerlingen met Frans in hun profiel kunnen vanaf de Herfstvakantie tot aan het examen in juni 2017 extra lessen Frans volgen (donderdag op het 9e uur). De schriftelijke onderdelen van het examen worden op woensdag 6 juni 2018 in op school afgenomen. Op zaterdag 9 of 16 juni 2018 volgen de mondeling examens op een nu nog niet bekende locatie. Waarschijnlijk is dat een middelbare school in het noorden van het land.

Het is in overleg eventueel ook mogelijk het examen al eerder te doen, in maart.

 

Je kunt (in overleg met JGM) kiezen op welk niveau je het DELF examen wilt doen.

De niveaus zijn gebaseerd op het Europees Referentie Kader waarin precies omschreven wordt wat je per niveau moet kunnen in een vreemde taal. Het gaat dan om de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken.

 

Voor de meeste leerlingen in klas 4 zal dat zijn op B1 niveau voor de leerlingen uit klas 5 valt te overwegen om op het hoogste niveau examen te doen (B2)

Niveau B1 is het zgn. ‘niveau indépendant’. Dit  niveau garandeert dat je in staat bent om je zonder problemen in de meest voorkomende situaties in het Frans te redden.

Niveau B2 voor de zeer goede leerling. Met een diploma op dit niveau word je vrijgesteld van de taaltoets voor een eventuele studie (of onderdeel van een studie) aan Franstalige universiteiten.

 

De boeken voor deze cursus krijg je in bruikleen van school. Het examengeld en evt. reiskosten zijn voor eigen rekening.

 

De kosten voor 2018 zijn nog niet precies bekend, maar zullen waarschijnlijk iets hoger liggen dan die van vorig jaar. In 2017 bedroegen de kosten van het examen 110 euro voor niveau B1 en 120 euro voor niveau B2. Je krijgt hiervoor een rekening van school. De school draagt zorg voor de betaling aan het Institut Français die de examens coördineert.

 

Op woensdag 4 oktober in de 1e pauze is er een info bijeenkomst in lokaal 007 waar je terecht kunt met je vragen.

Mocht je belangstelling hebben voor de extra lessen en het aansluitende examen meld je dan aan door een e-mail te sturen naar m.dejong@cgbn.nl

 

A bientôt,

 

 

M. de Jong

September 2017Terug